כתיבת המכרז ומפרטיו הטכניים, בחינת ההצעות והמלצה לבחירת הזוכה

דילוג לתוכן