הקמת קטלוג מצאי עירוני

בניית אינוונטר וקטלוג מקטי”ם – תהליך העבודה 

 

 • ישיבת התנעה עם בעלי תפקידים רלוונטיים בעירייה להכרת מצב קיים וזיהוי צרכים. 
 • תיאום ציפיות וצרכים מול חברת התוכנה – אוטומציה / אי.פי.אר  וכיו”ב
 • הורדת קובץ קטלוג נוכחי – אם יש. 
 • תאום עם מקבלי החלטות על תכולת הקטלוג המבוקש – אינוונטר, ציוד מחשוב, ציוד אור קולי, ציוד משרדי, ציוד משק, כלי עבודה, ציוד למוסדות חינוך ועוד 
 • זיהוי מצב קיים מבחינת תהליכים, דוחות וטפסים. 
 • זיהוי נקודות חוזק ותורפה במצב הקיים. 
 • בניית מבנה הקטלוג  – משפחות, מדורים ותת מדורים.   
 • אבחנה בין פריטים מוטבעים, כמותיים ומתכלים 
 • מחיקת/הקפאת מקטי”ם ישנים. 
 • פתיחת מקטי”ם חדשים. 
 • בקרת איכות ההקלדה. 
 • שליחת קובץ הקטלוג לאישור הלקוח טרום טעינתו בתוכנה 
 • טעינת הקטלוג לתוכנת אוטומציה.
 • הפקת דוח קטלוג עירוני.
 • כתיבת נוהל לניהול הקטלוג ופתיחת מקטי”ם עתידיים. 
 • ישיבת סיכום – הצגת תפוקות הפרויקט. 

 

דילוג לתוכן